Regarding the last audit of F.Y. 2072/073

"Revenue doubles for Birgunj" published in Rajdhani Daily 2073/07/09

लामो सार्वजनिक बिदा परेको महिनामा लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन नहोला कि भनी दोधारमा रहेको वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाको राजस्व संकलन....

Pages