वीरगंज उप-महानगरपालिका कार्यालयका सूचना

वीरगंज उप-महानगरपालिकाको २०औं नगरपरिषदबाट बस्ती विकास , शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धि मापदण्ड २०७२ मा आधारित यस कार्यालयबाट तयार गरिएको भवन निर्माण तथा शहरी योजना मापदण्ड नया बन्ने संरचनाहरुको हकमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको तर हालसम्म नक्सा पास नगर्राई बनेका भवनहरुको हकमा भने चालु आर्

वीरगंज उपमहानगरपालिकाको सूचना

यस वीरगंज उपमहानगरपालिका अर्न्तगत रहेका विभिन्न ठाउंहरुबाट जथाभावी फोहोर फाल्ने गरीएकोमा सो फोहोर विहान जाने सरसफाईको सवारीमा राखी दिन हुन अनुरोध छ र सो फोहोर जथाभावि फालेको भेटाइएमा कानून बमोजिम न्यूनतम रु.

Pages