FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मिति २०७६।०३।०६ गते देखी वडा कार्यालयका वडा सचिव नै सूचना अधिकारी भएकोमा , वडा सम्बन्धि कुनै सूचना चाहिएमा वडा सचिव सगं मागं गर्नुहोला ।

वार्डका वडा सचिव नै सूचना अधिकारी तोकिएको बारे ।

बढदै गएको गर्मिको कारण वीरगंजका सबै विद्यालय बन्द हुने सूचना प्रकाशित गरीएको छ ।

Pages