FAQs Complain Problems

करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी ३० दिने सुचना

नोट : एक पेज हुने गरि (पेज ४ र पेज ५)लाई दुवै पट्टि प्रिन्ट गर्नु पर्ने । 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.