FAQs Complain Problems

News and Events

कर्मचारी उपस्थित सम्बन्धी सूचना

वीरगंज महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुलाई मिति २०७७/०५/१४ गते आइतबार देखि कार्यालय समयमा कार्यालयको पोसाक र परिचय पत्रको साथमा अनिवार्य उपस्थित भईदिनहुन  आदेशानुसार जानकारी गराईन्छ।

प्र.प्र.अ
वीरगंज महानगरपालिका

Pages