FAQs Complain Problems

News and Events

Birgunj Sub-Metropolitan City was announced at 2055/07/25

२०५५।७।२५ गतेका दिन मा वीरगंज उपमहानगरपालिका धोषणा भएको ।

A gift from Birgunj Sub-metropolitan city office to Krishi Samagri Sansthan for not paying their taxes

कृषि सामाग्री संस्थाले वीरगंज उपमहानगरपालिका कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने कर रु.९१३६०४५.४१ नबुझाएकोले सांकेतिक विरोध स्वरुप प्रथम चरणमा १ ट्रयाक्टर फोहोर उपहार

Notice from Birgunj Sub-Metropolitan City Office

वीरगंज उप-महानगरपालिकाको २०औं नगरपरिषदबाट बस्ती विकास , शहरी योजना तथा भवन निमार्ण्र्ााम्बन्धि मापदण्ड २०७२ मा आधारित यस कार्यालयबाट तयार गरिएको भवन निमार्ण्र्ााथा शहरी योजना मापदण्ड नया बन्ने संरचनाहरुको हकमा कार्यान्वयन गर्ने निर्ण्र्ाागरिएको तर हालसम्म नक्सा पास नगर्राई बनेका भवनहरुको हकमा भने

Notice of Birgunj Sub-Metropolitan City Office

यस वीरगंज उपमहानगरपालिका अर्न्तगत रहेका विभिन्न ठाउंहरुबाट जथाभावी फोहोर फाल्ने गरीएकोमा सो फोहोर विहान जाने सरसफाईको सवारीमा राखी दिन हुन अनुरोध छ र सो फोहोर जथाभावि फालेको भेटाइएमा कानून बमोजिम न्यूनतम रु.

Pages