FAQs Complain Problems

Vacancy

Documents Post date
ल्याब टेक्निसियन (सिभिल) करारमा राख्ने सम्बन्धी सूचना PDF icon ल्याब टेक्निसियन (सिभिल) करारमा राख्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Saturday, December 26, 2020 - 08:34
सुपरिवेक्षक र गणक आवश्यक्ता सम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सूचना PDF icon vacancy notice.pdf, PDF icon सूचना संशोधन सम्बन्धि .pdf Thursday, January 21, 2021 - 19:23
अपरेटर (मेकानिकल, सिभिल) आवश्यक्ता सम्बन्धी १५ दिने सूचना PDF icon operator notice .pdf Friday, February 26, 2021 - 11:07
स्वास्थ्य तर्फको आवेदन सम्बन्धी सूचना संशोधन गरिएको बारे। PDF icon सुचना संशोधन.pdf Monday, March 1, 2021 - 16:22
सुपरिवेक्षक र गणक पदको अन्तर्वाता सम्बन्धमा। PDF icon अन्तर्वार्ता.pdf Wednesday, March 3, 2021 - 16:49
भन्सार नाकामा संचालन हुने हेल्थ डेस्कको विभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धमा। PDF icon suchanaa.pdf Monday, March 22, 2021 - 17:19
सुपरिवेक्षक र गणक को नतिजा सम्बन्धि सूचना PDF icon सुपरिवेक्षक तथा गणक को नतिजा.pdf Thursday, March 25, 2021 - 15:05
अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना PDF icon interview notice.pdf Friday, April 16, 2021 - 14:18
विवरण संकलक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना PDF icon vacancy .pdf Thursday, April 29, 2021 - 12:32
स्वास्थ तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा PDF icon स्वास्थ तर्फको नतिजा प्रकाशन.pdf Friday, May 7, 2021 - 06:56

Pages