FAQs Complain Problems

पदपूर्तिको सूचना

Documents Post date
पोषण स्वयं सेवकको लागी प्रवेश-पत्र PDF icon CamScanner 10-11-2021 12.29.pdf Monday, October 11, 2021 - 13:22
करारको लागी दरखास्त फार्म। PDF icon CamScanner 10-11-2021 12.26.pdf Monday, October 11, 2021 - 13:19
पोषण स्वयं सेवकको लागी करारमा भर्ना सम्बन्धी सुचना PDF icon vacancy-notice-poshan_volunteer.pdf Monday, October 11, 2021 - 13:14
करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी ३० दिने सुचना PDF icon करारमा जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी.pdf Thursday, August 19, 2021 - 17:07
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा PDF icon नतिजा.pdf Monday, July 19, 2021 - 16:33
हेल्थ डेस्कका लागि आ.व २०७७/०७८ मा करार सेवामा विभिन्न पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना PDF icon अन्तर्वार्ता सम्बन्धी.pdf Tuesday, June 1, 2021 - 21:10
करारमा सेवा लिने सम्बन्धी सूचना PDF icon IMG-20210519-WA0001.pdf Wednesday, May 19, 2021 - 12:26
स्वास्थ तर्फको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा PDF icon स्वास्थ तर्फको नतिजा प्रकाशन.pdf Friday, May 7, 2021 - 06:56
विवरण संकलक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना PDF icon vacancy .pdf Thursday, April 29, 2021 - 12:32
अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना PDF icon interview notice.pdf Friday, April 16, 2021 - 14:18

Pages