FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

फोटो नाम पद शाखा ईमेल फोन
निश्चलराज पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत cao@birgunjmun.gov.np 9855084111
अरबिन्द लाल कर्ण सूचना अधिकारी शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख suchanaadhikari@birgunjmun.gov.np 9855017795,9854022889
रुप नारायण राउत लेखा अधिकृत लेखा ९८५५०१७७९७
रामदयाल प्रसाद यादव अधिकृत आर्थिक बिकाश महाशाखा
राम कुमार कुशवाहा अधिकृत प्रशासन महाशाखा ९८५५०८८७७७
राकेश शाह सिभिल ईन्जिनियर शहरी पूर्वाधार बिकाश महाशाखा प्रमुख ९८४५२६८०५०
सुनिल कुमार कर्ण इन्जिनियर वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा 9855036490
प्रतिज्ञा वैध अधिकृत कानून
अशोक प्रधान क.अधिकृत कम्प्युटर अधिकृत
गौरब लामिछाने इन्जिनियर सूचना तथा प्रविधि विकास शाखा ito.birgunjmun@gmail.com 9841574870
Ishwar Baral Legal Officer Law Department baralishwar2048@gmail.com 9844079458
देवेन्द्र चौधरी सिभिल ईन्जिनियर
मनोज कर्ण मेकानिकल इन्जिनियर यान्त्रिक र राजश्व शाखा ९८५४०२६३३३
सुरेन्द्र प्रसाद शाह इलेक्ट्रिकल ईन्जिनियर
राजेश चौरसिया सिभिल ईन्जिनियर
इशवर बराल कानुन अधिकृत कानुन शाखा baralishwar2048@gmail.com 9844079458
भरत बहादुर थापा इन्जिनियर