FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना

प्रस्ताव स्विकृत गर्ने आशयको सूचना।

जडिबुटी,कबाडी तथा जीवजन्तुकर एवम् सिमेन्ट समेतमा लाग्ने सेवा शुल्क,सवारी पार्किङ्ग शुल्क,वडा न २१ स्थित निजी जग्गामा लाग्ने अस्थायी पशु हाटबजारबाट पट्के व्यवसायकर संकलन कार्य तथा विभिन्न वडामा रहेका सार्वजनिक माछापालन पोखरीहरू ठक्का गर्ने बारे

Pages