FAQs Complain Problems

ऐन कानुन निर्देशिका

Documents
वीरगंज महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६-२०७७ PDF icon वीरगंज महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६-२०७७.pdf
वीरगंज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६-२०७७ PDF icon वीरगंज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६-२०७७ .pdf
चौथो नगर सभाबाट संसोधित बजेट तथा कार्यक्रम र निर्णयहरु PDF icon 4th Nagar Sabha.pdf
यातायात तथा सवारी ब्यबस्थापन कार्यबिधि - २०७६ PDF icon यातायात तथा सवारी ब्यबस्थापन कार्यबिधि - २०७६.pdf
वीरगंज महानगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५/०७६ PDF icon biniyojan yen (sansodhit).pdf
वीरगंज महानगरपालिका न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र (JURISDICTION) PDF icon न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र (2).pdf
आर्थिक ऐन २०७५/०७६ (संशोधन सहित) PDF icon वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ (संशोधन सहित).pdf
भवन निर्माण मापदण्ड भवन निर्माणर् इजाजत सम्बन्धि कार्यविधि २०७२ PDF icon mapdand naksa2072.pdf
शिक्षा नियमावली २०७४ कार्यपालिकाबाट स्विकृत २०७४।१२।२३ PDF icon शिक्षा नियमबली २०७४.pdf
सामाजिक सुरक्षा कार्यविधि, २०७२ PDF icon Social-Security-Karyabidhi-2072.pdf

Pages