FAQs Complain Problems

आ.व २०७७/०७८ को बाँकि अवधिका लागी वी.म.न.पा वडा न. २१ परवानिपुर स्थित निजि जग्गामा लाग्ने पशु हाटबजारबाट पटके व्यवसाय कर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने सम्बन्धि ३० (तिस) दिने बोलपत्र आव्हानको सूचना