FAQs Complain Problems

आ.व. २०७७/०७८ को बाकि अवधिका लागि वि म न पा वडा २१ परवानिपुर स्थित निजी जग्गामा लाग्ने पशु हाटबजारबाट पटके व्यवसायकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सम्बन्धि १५ दिनेबोलपत्र आव्हानको सूचना