FAQs Complain Problems

कक्षा १-५ सम्मको आन्तरिक मुल्यांकनद्वारा कक्षा वृद्धि (Class Upgrade) गर्ने सम्बन्धमा