FAQs Complain Problems

राजस्व कर बुझाउनु भयो , नबुझाएको भए नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका कर दस्तुरहरु समयमै बुझाई सम्मानीत बनौ ।