FAQs Complain Problems

सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आशयपत्र पेस गर्ने सम्बन्धी १५ (पन्ध्र) दिने सार्वजनिक सूचना