FAQs Complain Problems

सन्देश

कर बुझाउनु भयो ? नबुझाएको भए नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका करहरु समयमै बुझाई असल नागरिक बनौ ।