FAQs Complain Problems

ल्याब टेक्निसियन (सिभिल) करारमा राख्ने सम्बन्धी सूचना

प्रवेश पत्रको लागि निर्देशनः उम्मेद्बारले प्रवेश पत्र प्रिन्ट गर्दा एउटै कागजमा अगाडी पछाडी प्रिन्ट गरी मात्र भर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ।